Kontakty I. stupeň

Mgr. Barbora Lankašová
třídní učitelka 1.A
Telefon: 483 382 222
Email: barbora.lankasova@zssmrzovka.cz
Mgr. Lucie Rakušanová
třídní učitelka 1.B
Telefon: 483 382 222
Email: lucie.rakusanova@zssmrzovka.cz
Mgr. Aneta Tesařová
třídní učitelka 2.A
Telefon: 483 382 222
Email: aneta.tesarova@zssmrzovka.cz
Kateřina Pavková
třídní učitelka 2.B
Telefon: 483 382 222
Email: katerina.pavkova@zssmrzovka.cz
Mgr. Veronika Veseloušová
třídní učitelka 3.A
Telefon: 483 382 222
Email: veronika.veselousova@zssmrzovka.cz
Bc. Iveta Panochová
třídní učitelka 3.B
Telefon: 483 382 222
Email: iveta.panochova@zssmrzovka.cz
Mgr. Pavla Dvořáková
třídní učitelka 4.A
Telefon: 483 382 222
Email: pavla.dvorakova@zssmrzovka.cz
Mgr. Veronika Hoffmannová
třídní učitelka 4.B, zástupce ředitelky pro I. stupeň
Telefon: 483 382 222
Email: veronika.hoffmannova@zssmrzovka.cz
Mgr. Šárka Lufinková
třídní učitelka 5.A
Telefon: 483 382 222
Email: sarka.lufinkova@zssmrzovka.cz
Mgr. Renata Novotná
třídní učitelka 5.B
Telefon: 483 382 222
Email: renata.novotna@zssmrzovka.cz
Mgr. Veronika Marhanová
učitelka AJ - ČJ
Telefon: 483 382 222
Email: veronika.marhanova@zssmrzovka.cz
Mgr. Jitka Bémová
učitelka ČJ - Přv
Telefon: 483 382 222
Email: jitka.bemova@zssmrzovka.cz
Mgr. Přemysl Lankaš
učitel Tv
Telefon: 483 382 222
Email: premysl.lankas@zssmrzovka.cz