Provoz školní družiny

Všechna oddělení ŠD jsou v budově Školní 828. 

1. oddělení ŠD 

Vychovatelka Olga Herrmanová

Telefon: 737 236 949

olga.herrmanova@zssmrzovka.cz

2. oddělení ŠD

Vychovatelka Martina Endlerová    

Telefon: 737 236 951

martina.endlerova@zssmrzovka.cz                                  

3. oddělení ŠD

Vychovatelka Veronika Desenská  

Telefon: 734 441 786

veronika.desenska@zssmrzovka.cz

4. oddělení ŠD

Vychovatelka Marie Wernerová

Telefon: 731 408 666

marie.wernerova@zssmrzovka.cz

Provoz družiny            

11:40 až 16:30 

Provoz ranní družiny   

6:15 až 7:45 (příchod nejpozději do 7:15)

Cena ŠD                       

200 Kč/měsíc 

Platby              

Pouze bezhotovostně na č. ú. 963 861 399/0800.

Přihlašování                 

Probíhá na začátku školního roku zápisovými lístky. 

Vyzvedávání dětí

Čipový systém. 

Kapacita                 

Přednostně žáci 1. a 2. tříd, doplněni o žáky 3. tříd.

Ve všech odděleních školní družiny platí Školní řád ZŠ Smržovka a pravidla provozu ŠD. 

Upozorňujeme, že školní družina je nenároková a v případě opakujícího se nevhodného chování mohou být žáci vyloučeni. 

Soubory ke stažení
provoz ŠD 2023.pdf0,14MB